Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38297598

Fax: (028) 38232742 - (028) 38293027

Email: bchpctttkcn@tphcm.gov.vn

Để phản ánh vui lòng gọi hotline (028) 38297598 hoặc gửi nội dung phản ánh trực tuyến theo mẫu sau: