.: WEBSITE BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TP. HCM

Trang chủ        |        Giới thiệu        |        Liên hệ        |        Tìm kiếm

Dự báo, cảnh báo

Dự báo thủy văn

Dự báo thiên tai, thời tiết

Xả lũ

Văn bản chỉ đạo

Trung ương

Thành phố

Phòng, chống thiên tai

Phương án

Báo cáo, Kế hoạch

Chuyên đề sạt lở

Quản lý tàu thuyền

Tìm kiếm cứu nạn

Phổ biến kiến thức

Tư liệu - ấn phẩm

Tin tức và sự kiện

Phòng, chống ngập nước

Quản lý môi trường

Biến đổi khí hậu

Quỹ phòng, chống thiên tai

Thủy lợi 

Văn bản pháp luật

Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Môi trường và biến đổi khí hậu

Thủy lợi

Các lĩnh vực khác

Thông tin Bản đồ 

Chuyên mục góp ý

TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ
Huế
Trường Sa
Hoàng Sa
Côn Sơn

Tìm kiếm   
Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Thống kê truy cập website

Online

10

Hôm nay

10

Tổng cộng

10400153


Số điện thoại nóng: (84-8) 38 297 598 - Số điện thoại nhận tin cứu hộ, cứu nạn:

Phòng, chống thiên tai > Báo cáo, Kế hoạch

tenduan
Loại văn bản Kế hoạch
Nội dung trích yếu Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố năm 2012
Cơ quan ban hành BCH PCLB và TKCN TP
Ngày ban hành 11/01/2012
Số văn bản 09/KH-PCLB
Người ký Lê Thanh Liêm - PTB TT
Download
 Trồng rừng để làm vành đai chắn sóng biển

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008) và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13-8-2010); Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 07-12-2010). Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Công tác phòng, chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, mưa đá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở, nước dâng, động đất, sóng thần) và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra.
2. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).
3. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa đạt hiệu quả của các cấp, các ngành.
4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa kịp thời đến cộng đồng dân cư.
5. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn thành phố.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2012 trên địa bàn thành phố.
2. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt lở, thủy lợi để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh. Trồng cây chắn sóng, bảo vệ bờ bao, đê bao, kè và bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.
4. Triển khai kế hoạch và quy chế tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2012 trên địa bàn thành phố; trong đó cần lập kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhằm đảm bảo khả năng huy động ứng cứu trước nguy cơ xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.
5. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2012 trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư.
7. Triển khai thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại quận – huyện, phường - xã - thị trấn có đê. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, canh gác bảo vệ đê và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân.
8. Triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố theo chương trình mục tiêu quốc gia theo từng ngành, từng lĩnh vực.
9. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.
10. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Biện pháp phi công trình:
1.1. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai, tai nạn, thảm họa.
1.2. Triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2012 của thành phố; theo đó, xác định các kịch bản, lộ trình, chú trọng việc lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở - ngành, quận - huyện.
1.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 trên địa bàn thành phố; các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa.
1.4. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, các sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục triển khai thực tốt kế hoạch, phương án, cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, triều cường, mưa lớn, công tác phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ; quản lý, kiểm soát chặt chẽ, an toàn tàu thuyền hoạt động trên sông, biển.
1.5. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, sở - ban - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành. Tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có; diễn tập ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn trọng điểm để nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách. Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trực thuộc, địa bàn cơ sở.
1.6. Lập kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị chuyên trách, các địa phương để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.
1.7. Tổ chức huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu khi xảy ra cháy nổ, tai nạn máy bay, tai nạn tàu thuyền trên biển, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hầm, sập đổ nhà cao tầng, công trình xây dựng, sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, sự cố bức xạ… và tai nạn nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, đời sống hàng ngày.
1.8. Thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng, tập trung vào các địa bàn Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, quận 9…, nhất là thời kỳ cao điểm của mùa khô. Khuyến cáo, tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ rừng và không thực hiện các hành vi gây cháy rừng.
1.9. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2012 trên địa bàn thành phố.  Đặc biệt, thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai, tai nạn, thảm họa đến tận phường - xã - thị trấn, ấp - khu phố, tổ dân phố nhất là các hộ dân đang sinh sống, sản xuất tại các khu vực xung yếu. Thành lập các tổ, đội thanh niên xung kích, tình nguyện làm công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo và ứng cứu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.
1.10. Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố theo chương trình mục tiêu quốc gia, hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, sản xuất, cuộc sống của người dân.
1.11. Triển khai kế hoạch trồng cây chắn sóng, bảo vệ bờ bao, đê bao, đê biển, kè và phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn các quận - huyện, nhất là các công trình phòng, chống lụt, bão đã được đầu tư, các khu vực thường xảy ra sạt lở.
1.12. Kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, tàu nhà hàng, nhất là việc trang bị các phương tiện cứu sinh, thiết bị an toàn và đảm bảo tải trọng cho phép của các tàu, thuyền khi hoạt động trên sông, biển.
1.13. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án di dời các hộ dân tại các khu vực xung yếu, trong đó tập trung tổ chức di dời trước đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm đã được cảnh báo; hoàn thành Đề án quy hoạch bố trí dân cư phòng, tránh thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
1.14. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cần Giờ nhằm phát huy tác dụng phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai, biến đổi khí hậu, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường của thành phố.
1.15. Triển khai thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại quận – huyện, phường - xã - thị trấn có đê. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, canh gác bảo vệ đê và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân.
1.16. Các địa phương, đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ và lòng sông, kênh, rạch (theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố); tình trạng xây dựng, san lấp kênh, rạch, mặt bằng trái phép gây tắc nghẽn dòng chảy (theo Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố). Mức độ và hình thức xử phạt thực hiện theo Nghị định số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.
1.17. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố thực hiện công tác quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão đúng quy định của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão địa phương (theo Nghị định 50/CP ngày 10 tháng 05 năm 1997) và Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.
1.18. Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban theo Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố, nhất là trong thời gian thiên tai, tai nạn, thảm họa để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến thiên tai, tai nạn, thảm họa cho các địa phương, đơn vị và nhân dân trong khu vực biết để kịp thời ứng phó.
1.19. Các sở - ngành, đơn vị và quận - huyện thực hiện chế độ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:
a) Báo cáo định kỳ:
-     Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm 2012 (thực hiện trước ngày 25 tháng 6) và 9 tháng đầu năm 2012 (thực hiện trước ngày 25 tháng 9);
-     Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 (thực hiện trước ngày 15 tháng 12 năm 2012).
b) Báo cáo đột xuất: đối với tình hình khẩn cấp có thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản về tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả và kiến nghị giải quyết.
2. Biện pháp công trình:
2.1. Khu vực ngoại thành, vùng ven:
a) Công tác gia cố, nâng cấp, duy tu công trình phòng, chống lụt, bão, thủy lợi:
-     Thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình phòng, chống lụt, bão, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ và kịp thời gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn. Lưu ý tập trung, rà soát các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ trong các đợt triều cường năm 2012, cụ thể: quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân), quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Tam Bình, phường Linh Đông, phường Trường Thọ), quận Bình Thạnh (phường 28), huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, xã Trung An), huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình, xã Đông Thạnh).
-     Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung kiểm tra, yêu cầu và hỗ trợ các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia nâng cấp, duy tu, sửa chữa bờ bao nằm trong khu đất do mình quản lý, sử dụng. Đồng thời, vận động dân hiến đất để xây dựng bờ bao theo phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”.
-       Trong tình huống cấp bách, các địa phương phải thực hiện gia cố tạm thời một số đoạn bờ bao để bảo đảm đối phó với các đợt triều cường, xả lũ theo phương châm “bốn tại chỗ", nguồn kinh phí thực hiện gia cố tạm thời do địa phương tạm ứng; mọi thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán thực hiện theo các quy định hiện hành.
-       Đối với các công trình, các gói thầu chưa bàn giao mặt bằng thi công, yêu cầu địa phương phải thực hiện gia cố các vị trí xung yếu; đối với các công trình, các gói thầu đã được bàn giao mặt bằng thi công, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra gia cố các vị trí xung yếu, các đê quây, kênh dẫn dòng… để bảo đảm không gây bể và tràn bờ trong những đợt triều cường, xả lũ năm 2012.
b) Các quận - huyện có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch ở mức độ cao và nghiêm trọng như: huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận 2 phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chống sạt lở đang thực hiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra và có kế hoạch đầu tư bảo vệ, làm kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo hướng ổn định lâu dài, bền vững.
c) Triển khai các dự án nạo vét sông, kênh, rạch, đồng thời vận động nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, lòng sông, kênh, rạch làm ách tắc dòng chảy, hạn chế đến việc tiêu thoát nước.
d) Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án đê bao, cống ngăn triều bờ tả, bờ hữu sông Sài Gòn.
đ) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả dự án xây dựng khu neo đậu cho tàu, thuyền tránh, trú bão, các trụ đèn báo bão. Các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ, an toàn tàu thuyền hoạt động trên sông, biển.
g) Xây dựng bổ sung hệ thống mốc cảnh báo ngập lụt tại những khu vực xung yếu trên địa bàn các huyện ngoại thành và quận ven.
2.2. Khu vực nội thành:
a) Triển khai nhanh các dự án chống ngập lụt nội thị. Thường xuyên kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, nạo vét các hố ga, cống rãnh và sông, kênh, rạch bị bồi lắng; xây dựng mới hệ thống cống một chiều, lắp đặt các cửa van ngăn triều, nhất là tại các khu chợ, khu dân cư tập trung, bến xe, các trục lộ giao thông chính... Sử dụng hiệu quả các trạm bơm, máy bơm đã được thành phố trang bị, bảo đảm việc vận hành kịp thời và bảo vệ an toàn tuyệt đối các cống ngăn triều, công trình chống ngập, xâm nhập mặn.
b) Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, kho tàng (vật tư, máy móc, hàng hóa…), khảo sát các chung cư cũ, xuống cấp, nhà ở tạm bợ ven sông, kênh, rạch để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy.
c) Trang bị, nâng cấp và bảo vệ hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị điện, trạm biến thế; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng; từng bước ngầm hóa hệ thống đường dây điện, thông tin liên lạc.
d) Kiểm tra, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật do ngành xây dựng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.
đ) Kiểm tra và đề xuất kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn, không để xảy ra tình trạng ngã đổ khi xảy ra giông gió, mưa bão.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:
a) Chủ trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn thành phố.
b) Phối hợp với Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Đồng Nai, sông Bé điều tiết, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng, chống úng ngập và đẩy mặn cho hạ du trong mùa khô.
2. Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy:
a) Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2012. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao.
b) Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (trên biển, cửa biển, cửa sông, vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp…). Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, chi viện cho các quận - huyện ngay khi có yêu cầu.
3. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra tiến độ các chương trình, dự án chống ngập để giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố có hiệu quả. Đánh giá nguyên nhân ngập nước và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp quản lý, phòng chống, khắc phục.
b) Phối hợp với các cơ quan, ban - ngành Trung ương và thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố. Khẩn trương rà soát, xây dựng Đề án, kế hoạch chủ động phòng, chống, ứng phó ngập lụt khi mưa bão, triều cường, xả lũ xảy ra.
c) Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và các quận - huyện đề xuất ưu tiên đầu tư các công trình bờ bao phòng chống triều cường, xả lũ bằng cừ vách nhựa uPVC trong năm 2012 và các năm tới để đảm bảo sự ổn định lâu dài.
4. Sở Giao thông Vận tải:
a) Phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp sông, rạch trái phép; bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân; điều phối, kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ ở khu vực xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.
b) Triển khai phương án, kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh mục rỗng, sâu bệnh, dễ đổ ngã, không để ùn tắc giao thông do ngã, đổ cây xanh khi lốc xoáy, giông gió, mưa bão; đảm bảo an toàn cho cầu, phà, nhất là các cầu yếu. Phối hợp với Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn có kế hoạch, phương án huy động lực lượng để cảnh báo an toàn trên các tuyến đường khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.
c) Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp với địa hình thành phố khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Hoàn chỉnh Phương án ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần; Phương án ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện.
b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Cảng vụ thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức ứng phó, khắc phục kịp thời, bảo vệ môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố tràn dầu trên sông, trên biển. Phối hợp với các sở - ngành chức năng kiểm tra các tổng kho xăng dầu, kho chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ… để khuyến cáo các chủ cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai, thảm họa.
c) Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các tình huống và biện pháp ứng phó khi xảy ra động đất, sóng thần.
6. Tổng Công ty Điện lực thành phố: đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành, cảnh báo, dự báo, phòng, chống thiên tai, tai nạn, thảm họa. Bảo vệ hệ thống, thiết bị điện, trạm biến thế, đặc biệt là vấn đề an toàn trong sử dụng điện; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng của thiên tai, tai nạn, thảm họa.
7. Tổng Công ty Cấp nước thành phố: đảm bảo an toàn mạng lưới, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho thành phố; dự kiến các phương án cung cấp nước sạch kịp thời cho các khu vực có khả năng bị cô lập khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.
8. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp thông tin di động kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.
9. Sở Xây dựng:
a) Phối hợp với các sở - ngành, địa phương kiểm tra các nhà, xưởng, công trình, các công trường đang thi công (nhất là vấn đề an toàn đối với giàn dáo, cần cẩu…), chung cư xuống cấp không bảo đảm an toàn khi xảy ra thiên tai.
b) Cảnh báo các chủ đầu tư có công trình ngầm chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, triều cường.
10. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ thành phố:
a) Có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc men, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm… cần thiết để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống, cứu tế cho nhân dân, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong vùng xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.
b) Phối hợp Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân thành phố chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn, thảm họa theo quy định hiện hành.
11. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: cân đối, bố trí vốn đầu tư cho công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để các sở - ngành, quận - huyện triển khai thực hiện kịp tiến độ, đạt hiệu quả.
12. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:
a) Triển khai cuộc vận động người dân kỹ năng bơi để mọi người tự cứu mình, cứu người khác bị nạn trước khi có sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ.
b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật, đề phòng gãy đổ, gây tai nạn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.
c) Thực hiện cuộc vận động đợt sáng tác ảnh và triển lãm chủ đề “Cùng chung tay giảm nhẹ thiên tai”, phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ tuyên truyền “phòng, chống thiên tai – trách nhiệm của tất cả mọi người” ở các cơ sở, trung tâm văn hóa, thực hiện các tài liệu, pano cổ động, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.
13. Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố:
a) Triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai, tai nạn, thảm họa để trộm cắp, cướp giật.
b) Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa, nhất là thời điểm triều cường, mưa lớn gây ngập sâu trên diện rộng.
14. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan sớm hoàn thành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố bức xạ trên địa bàn thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong quý I năm 2012.
15. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố:
a) Thực hiện chế độ phát tin cảnh báo thiên tai và thông báo, truyền tin khi xảy ra tai nạn, thảm họa theo quy định.
 b) Có kế hoạch hợp tác với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để thực hiện một số chương trình chuyên đề về phòng, chống, ứng phó thiên tai, hiểm họa.
c) Tham gia đưa tin các nạn nhân vô danh để tìm tung tích nạn nhân sau thiên tai, tai nạn, thảm họa.
16. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các quận - huyện được phân công phụ trách và đơn vị mình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức Đoàn kiểm tra cùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các quận - huyện.
17. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
a) Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương đơn vị mình. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
b) Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận - huyện mình.
c) Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó, xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
d) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão, tiêu thoát nước, sạt lở trên địa bàn, ưu tiên tập trung vào các công trình bảo vệ dân cư và an sinh xã hội để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.
V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
1. Ngân sách Trung ương: đầu tư các dự án chống ngập trọng điểm, hệ thống đê biển, hệ thống cảnh báo thiên tai, các phương tiện đặc chủng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…
2. Ngân sách thành phố: đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước, thủy lợi, chống sạt lở, đê bao ngăn triều, dự án di dời dân, mua sắm phương tiện, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra...
3. Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện: đầu tư gia cố cấp bách các công trình phòng, chống lụt, bão xung yếu, mua sắm trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, khắc phục thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra.
4. Ngân sách sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường - xã - thị trấn: đầu tư, trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố ban đầu do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra theo phương châm “bốn tại chỗ”.
5. Ngoài ra, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn kinh phí tài trợ, hợp tác của các tổ chức phi Chính phủ.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các sở - ngành, đơn vị, đoàn thể và quận - huyện trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố năm 2012./.

Tin tức và sự kiện

17/08/2017 Công bố Quyết định của Thủ tướng về thành lập Tổng cục phòng, chống thiên tai

14/08/2017 Hội nghị Phòng chống thiên tai các tỉnh miền Nam

11/08/2017 Củng cố lực lượng quản lý đê nhân dân

10/08/2017 Bản tin thiên tai tháng 7/2017


Phổ biến kiến thức

12/05/2017 Những cách phòng tránh sét đánh mùa mưa bão

28/03/2017 Lốc xoáy, mưa đá: Hiểu để đề phòng

20/03/2017 Tìm hiểu về hạn hán: Nguyên nhân, cách phân loại và các biện pháp chống hạn hán


Văn bản pháp luật

01/08/2017 Quyết định số 3123/QĐ-BNN-TCTL ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa năm 2017

27/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của Lực lượng Phòng cháy và Chữa cháy

21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Tin mới

17/08/2017 Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

17/08/2017 Thông cáo Báo chí số 122/TB-PCTT về việc xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng

17/08/2017 Thông báo xả nước qua tràn, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng năm 2017 (Đợt 8)


Tác phẩm, tư liệu, ấn phẩm

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện trong công tác phòng, chống thiên tai

05/09/2015
Ca khúc phòng chống thiên tai: "Chung tay vì bão lũ"


Chuyên mục góp ý


Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/8/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 đến 33 độ; phía nam dưới 30oC
Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC
Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC
Hà Nội
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Nguồn: TT DB KTTV TƯ

Trở lại  |  Đầu trang 

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM
Điện thoại: 38297598           Fax: 38232742 - 38293027
Email:
banchihuypclb@hcm.fpt.vn
thietkeviet.com thiết kế